Η Ημερίδα του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών για τα απόβλητα των ελαιουργείων - 2009

Στις 4 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ημερίδα με θέμα "Παραγωγή ελαιολάδου και διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες-Παρουσίαση του έργου LIFE-PROSODOL". Η Ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE07 ENV/GR/000280 "Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες" και είχε ως βασικό στόχο την παρουσίαση του έργου (στόχοι, αναμενόμενα οφέλη, πρώτα αποτελέσματα) καθώς  και την παρουσίαση θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την παραγωγή ελαιολάδου και τη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων στη Μεσόγειο.

Στην ημερίδα δήλωσαν συμμετοχή και την παρακολούθησαν 80 άτομα από διάφορους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους (ερευνητές, πανεπιστημιακοί, λειτουργοί δημόσιας διοίκησης, ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων, γεωπόνοι, στελέχη ΕΑΣ, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, χημικοί, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί, στελέχη εταιρειών, φοιτητές, ιδιώτες).

Στην ημερίδα συζητήθηκαν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με τα θέματα που αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές καθώς και από τους συμμετέχοντες.

Κατεβάστε τις παρουσιάσεις :

Φωτογραφίες
Ενημερωτικό έντυπο